afogo de placer

 nana coromoto  Documento sin título

      Debe ser á máxima pel
   estatua de bágoas pétreas
   salgando a morte por auga


   que cando a luz acontece
   corpo en diagonal extensa
   sobre o mar de-leite fóra


   nas branquias buscas débiles
   cal abandono sangrando
   algún cristal de boca lento


   tan próxima entrada no mar aterra
 

 

 Seguinte      Anterior

 

(Podedes enviar textos ou imaxes a: andaina@andainamulleres.org)

Un espacio aberto as vosas creacións...