Recursos Institucionais :
 
http://www.xunta.es/auto/sgi/index.htm__Páxina do Servicio Galego de Igualdade da Xunta de Galicia con información sobre cursos, programas contra a violencia contra as mulleres, emprego, empresarias...

http://www.xunta.es/auto/sgi/tabolei2.html__ Taboleiro de actividades do Servicio Galego de Igualdade

 Asociacións, recursos varios e páxinas de interese...
Páxinas de interese :

http://www.cmpa.es/otrasfeministas/ Páxina da corrente feminista Otras voces feministas: "...Somos mulleres comprometidas co feminismo que desexamos facer oír as nosas voces. Moitas veces o feminismo aparece ante a opinión pública como unha sola voz, facendo declaracións coas que non sempre estamos de acordo. Non pretendemos dividir nin confrontar, senón contribuir a un debate necesario e enriquecedor..."

http://www.feminismo.info/. páxina da marcha mundial das mulleres na Galiza con ligazóns a outros sitios da marcha mundial, foros de debate e noticias

http://mulheres.causaencantada.org/ páxina de Mulleres Transgredindo, con un bo repertorio fotográfico das súas accións reivindicativas, sempre vistosas e con marcha

http://agenda.pangea.org/dones/__Axenda de actos feministas en todo o estado sobre todo en Cataluña e Madrid.

http://www.redfeminista.org Páxina da Red de organizaciones feminstas contra la violencia de género. Páxina en español có texto da proposta de lei integral contra a violencia de xénero.

http://www.nodo50.org/mujeresred/__Mujeres en red . Páxina pioneira de información na rede sobre feminismo, denuncias e debates de mulleres. En español con enlaces a diversos lugares de mulleres. 

http://www.alecrin.org__ Centro de estudios sobre a condición da muller Alecrín.

http://www.feminismo.org__ Páxina da organización feminista Mulleres Nacionalistas Galegas.

www.cfemea.org.br__ Centro feminista de estudos e asesoría de Brasil.

www.feminist.com__Existe dende 1995 promovida por un grupo de mulleres norteamericanas dos campos do xornalismo, televisión, música, activismo político...

http://www.cimacnoticias.com/temas/feminismo/__ Páxina de mulleres mexicanas. Artigos e novas de interese.

http://www.nodo50.org/ameco/enlaces.html__Asociación de mulleres dos medios de comunicación con enlaces a revistas feministas dixitáis de todo o mundo e outras páxinas de interese.

http://www.cosmovisiones.com/habitacionpropia/__ Espacio virtual de encontro de mulleres, artigos, denuncias...

http://www.hawca.org/index.htm Páxina en inglés da Organización Hawca de mulleres afganas

http://www.isis.cl/quehacemos/index.htm__ Páxina de Isis Internacional, Organización non gubernamental creada en 1974, con estatus consultivo (categoría II) ante o Consello Económico e Social (ECOSOC) de Nacións Unidas desde 1996.

http://wib.matriz.net/quienes/quienes01_es.html__ Páxina da Organización Internacional 'Mulleres de Negro"

http://www.sof.org.br/quem/index.htm__ A SOF é uma organização não-governamental feminista em funcionamento desde 1963, com sede na cidade de São Paulo e atuação em âmbito nacional.

http://www.lesbonet.org/ Comunidade virtual de mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais con notificación de actos reivindicativos, chats, taboleiro de contactos, tenda...

http://www.creatividadfeminista.org/ artigos, noticias e creacións diversas de feminismo desde América Latina

http://www.modemmujer.org/ unha ampla gama de investigacións artigos e bibliografía referente ao Movemento Feminista e de Mulleres