Data:  2010-08-01 Tema:  traballo Orixe:  andaina 55
Documento sin título

Declaración LABREGA de Cáceres,
29 de abril do 2010
NOSOUTRAS, labregas chegadas de diferentes países de Europa, reunidas en Cáceres durante o seminario europeo «Labregas polos nosos dereitos» durante os días 27, 28 e 29 de abril, cansas da invisibilización á que frecuentemente nos someten as propias administracións a través, entre outras, das políticas agrarias e de desenvolvemento rural, e logo de comprobarmos que durante o foro oficial organizado pola Presidencia Española da Unión Europea –celebrado tamén estes mesmos días en Cáceres– que todo o mundo falou de nós sen darnos voz, queremos lembrar ás administracións públicas QUE AS LABREGAS ESTAMOS AQUÍ, e que como labregas desempeñamos un papel clave na produción de alimentos na Europa e tamén no desenvolvemento e na vida dos nosos pobos.
Estamos fartas da invisibilización á que nos someten as actuais políticas agrarias, que consideran ás mulleres que desenvolvemos a nosa actividade nas explotacións agrarias familiares coma outra propiedade do titular da explotación, negándonos así os nosos dereitos a ter ingresos propios e á titularidade da explotación, aínda cando co noso traballo contribuímos a xeralos e a mantelos na mesma medida que os nosos compañeiros.
Non estamos dispostas a seguir aguantando a exclusión de miles de campesiñas da Seguridade Social, xa sexa por razóns económicas –tamaño da explotación–, culturais ou burocráticas.
Enfrontándonos a esta situación, e diante do debate que nestes momentos está a iniciarse sobre a reforna da Política Agraria Común (PAC 2013), reclamamos da Presidencia Española da Unión Europea e das institucións comunitarias:

1. Que se recoñeza a titularidade compartida ao 50 % dende a PAC, desenvolvendo un estatuto xurídico que garanta ás labregas tanto os ingresos económicos como todos os demais dereitos que leva a titularidade da explotación.
2. Eliminar a esixencia dun mínimo, tanto de superficie produtiva como de ingresos, para o acceso á actividade agraria, xa que este condicionante discrimina ás pequenas explotacións, sendo estas as que están fundamentalmente en mans das mulleres.
3. Que a formación agraria transmitida, tanto nas escolas agrícolas como noutros ámbitos, incorpore a igualdade de xénero como materia a impartir, contando con persoas formadas neste ámbito para realizaren o seu labor docente.
4. A aplicación de medidas de acción positiva até conseguir a plena igualdade das mulleres.
5. A garantía, por lei, da participación das mulleres campesiñas na toma de decisións, facendo obrigatorio o cumprimento das leis de paridade por parte das organizacións agrarias.
6. O compromiso explícito, por parte das institucións europeas, de que non haberá impactos negativos para as campesiñas na elaboración dos orzamentos para a PAC.
7. Que as políticas de igualdade sexan transversais, para que a igualdade sexa un punto clave a considerar no momento de definir a PAC e o desenvolvemento rural.
NOSOUTRAS TRABALLAMOS, NOSOUTRAS PRODUCIMOS, NOSOUTRAS DECIDIMOS

Data:  2007-01-01 Tema:  traballo Orixe:  andaina

Que nos fogares elas traballan máis horas non é novidade algunha. Que é un traballo invisible e oculto tampouco aporta nada especial. Si resulta novidosa A Conta Satélite de Produción Doméstica do Instituto Galego de Estatística que cuantificou a riqueza que xeran as tarefas do fogar, que en termos económicos equivale ao 37% do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia, o que sitúa esta economía á altura do sector industrial, do agrario ou da construción.
A Conta Satélite foi presentada aos medios de comunicación no final de setembro pola Secretaria Xeral de Igualdade, Carme Adán e o director do Instituto Galego de Estatística, José Colino.

A finais de agosto os xornais facíanse eco dun inquérito elaborado por Vicepresidencia da Xunta de Galicia sobre algunhas ideas das galegas e dos galegos.
Un 20% opina que o deber dunha muller é coidar da casa e o deber do varón gañar os cartos.
O 14 % que o lavado da roupa é cousa de mulleres e o 25% din que as pequenas reparacións son cousa deles.
Un 80% cre que as responsabilidades familiares son o principal atranco para que as mulleres poidan desenvolver os seus traballos en igualdade cos varóns (porque supoñen ?engado eu? que as familias son cousa delas e as deixan nas súas mans. Si, non si?), de feito elas, cando buscan un emprego priman poder compatibilizar traballo e familia mentres que eles priorizan o soldo.
Mirando cara atrás é certísimo que esta sociedade ten cambiado moito, porén… hai moito que andar.
Que llo pregunten se non á sociedade sueca, que se considera líder en igualdade, sen embargo di Gudrun Schyman experimentada parlamentaria e cabeza de lista do novo partido feminista ás eleccións do 17 de setembro na entrevista que lle fixeron Priya Álvarez e María Pazos: «O patrón de poder de homes sobre mulleres remanece: altísimas taxas de emprego feminino a tempo parcial, ocupación moito máis elevada do traballo doméstico e de coidados familiares e menores ingresos nas actividades remuneradas».

Data:  2006-01-01 Tema:  traballo Orixe:  andaina
O mercado mundial de roupa e calzado deportivo xera moitos millóns de dólares (en 2002: máis de 58.000).
Estes beneficios son posíbeis polas condicións laborais das persoas contratadas para este negocio, en situacións vulnerábeis e vítimas en moitos casos de abusos e de explotación bárbara.
Xornadas de até 16 horas diarias durante seis días á semana, baixos salarios vencellados ao destallo, os talleres onde cosen, cortan, pasan o ferro, etc. carecen de condicións básicas de seguridade e salubridade.
Tampouco poden afiliarse ou organizarse en sindicatos...
Os países máis afectados por esa situación son Bulgaria, Camboia, China, Indonesia, Turquía e Tailandia (seguro que se reparamos no lugar de fabricación deste tipo de prendas, estes terán maior presenza que outros).
A campaña que desenvolveron no 2004 «Xoga Limpo nas Olimpiadas», respaldada pola Confederación Internacional de Organizacións Sindicais Libres (CIOSL), Campaña Roupa Limpa e Oxfam Internacional, quixo pór todo isto de relevo e tracexar a meta de conseguir melloras laborais concretas nestes países antes de Beijin 2008.

Data:  0000-00-00 Tema:  traballo Orixe:  andaina
sen noticias, procura outros temas

    Noticias do noso arredor, denuncias, comentos breves para abrir boca...

Ver outros temas:

cultura
ensino
prostitución
saúde
sexualidade
traballo
violencia
varios